Preloader

Yazılım Hizmetleri

 • Tam Çözümlerimiz

  Gümrük otomasyonu, lojistik/nakliye ve dış ticaret konularında birbirleriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan parçalar gibi çalışan tam çözümlü sistemler üretmekteyiz. Tam çözüm paketini kullanmaya başladığınız anda kaynaklarınızı daha verimli kullanmaya başladığınızı fark edeceksiniz.Evrim ile maliyetten, insan gücünden ve zamandan kazanacaklarınızla firmanızın hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya devam edebilirsiniz.

  Paket Programlarımız

  Dış Ticaret sektöründe uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sonucu oluşan bilgi birikimi ve uzmanlık çerçevesinde şekillenen çözümlerimizi paket programlar olarak firmanıza sunmaktayız.

  İhtiyaca göre Özel Yazılımlarımız

  Firmanıza özgü, altyapınızla uyumlu, kapasite olarakkendi kullanım düzeyinizi ve gelecek için öngördüğünüz genişleme potansiyelinikarşılayabilecek, modüler yapıda ve kolay servis verebilen terzi usulü sizeözel çözümler üretmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

 • Evrim Yazılım ve Danışmanlık, sınırlarınve sınırlamaların kalktığı küreselleşme sürecinde,  ülke kalkınmasındaönemli rolü bulunan Dış Ticaretin, sağlıklı yürütülebilmesi için sürekliişbirliği yaptığımız firmalara, pazardaki rekabet güçlerini korumak vegeliştirmek üzere, operasyonel fonksiyonlarını ve iş süreçlerinin verimliliğinimaksimize edecek danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Eğitim Hizmetleri

 • Sertifika Programları

  Evrim Yazılım ve Danışmanlık, dış ticaret sektöründe görev yapan/yapacak personele görev pozisyonunun gerektirdiği programlarımızla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak üzere Sertifika Programları düzenlemektedir.

  Kurumsal Eğitimler

  Evrim Yazılım ve Danışmanlık, farklı yapıları ve katılımcı sayılarını göz önünde tutarak birbirinden farklı düzeydeki firmalara şirketin özelliklerine göre eğitimler düzenlemektedir.

  Üniversite Eğitimleri

  Evrim Yazılım ve Danışmanlık, sektöre kalifiye eleman kazandıran üniversitelerimizin Dış Ticaret, Lojistik, Gümrük gibi bölümlerinde uygulamalı ders olarak okutulmaktadır. 

Tüm sorularınız için: +90 212 232 77 55